I-SPEED - Politici sociale informaţionale pentru o dezvoltare economică europeană durabilă

Proiect de Iniţiativă Regională, Perioada 2010-2012, Cooperare Inter-regională şi Reţele (INTERREG IV C)
Prioritatea I: Inovare şi economia de cunoaştere
Sub-temă: Societatea Informaţională
Tema proiectului: Politici sociale informaţionale pentru o dezvoltare economică europeană durabilă


Prin proiectul I-SPEED se doreşte o îmbunătăţire a eficienţei politicilor locale/regionale legate de Societatea Informaţionala şi Dezvoltarea Economiei. Acest obiectiv va fi atins printr-un schimb continuu de experienţă la nivelul politicilor ce se adresează identificării, analizării şi transmiterii de bune practici în utilizarea eficientă a serviciilor bazate pe TIC (Tehnici de informare si comunicare) –pentru creşterea competitivităţii şi durabilităţii Economiei Turismului.
Consorţiul I-SPEED se concentrează asupra dezvoltării unor soluţii inovatoare care pot ajuta la o planificare mai bună a activităţilor economice, coordonând diferiţi jucători si promovând echilibrul dintre dezvoltarea autonomă şi nevoile locale/regionale.

Proiectul presupune adoptarea politicilor Societăţii Informaţionale, capabile să stea la baza economiilor regionale, identificând următoarele necesităţi:
1. Creşterea interesului administraţiei locale/regionale asupra potenţialul Societăţii Informaţionale
2. Schimbul de experienţe şi transfer de bune practici  a politicilor la nivelul Uniunii Europene
3. Reducerea efectelor negative legate de concentrarea sezonieră (în timp şi spaţiu)
4. Susţinerea relaţiei dintre sectorul privat şi cel public
5. Promovarea adoptării sistemelor de gestiune bazate pe TIC
6. Dezvoltarea de structuri în bandă largă, precum şi de platforme B2C si B2B
7. Promovarea rolului de coordonator al administraţiilor publice locale.

Punctele principale de strategie ale proiectului – Ghidul bunelor practici, Raportul de Transferabilitate şi Raportul recomandărilor la nivelul politicilor directoare – vor fi disponibile pentru orice autoritate locală/regională interesată, atât pe site-ul proiectului cât şi prin activităţi de diseminare, chiar şi după terminarea proiectului, pentru a promova transmiterea rezultatelor către organizaţii din afara parteneriatului.

Durata proiectului I-SPEED este de 36 luni, începând cu ianuarie 2010.

Bugetul Total: 1.402.130,84 €

Partenerii de proiect:
Oraşul Veneţia, Italia – partener principal
Consiliul Local Hedmark, Norvegia
Miasto Stołeczne Warszawa - Municipalitatea din Varşovia, Polonia
Oraşul Plovdiv – Bulgaria
Regiunea Creta – Grecia
Consiliul Local Powys – Marea Britanie
Secretarul General pentru Turism – Ministrul Regional al Culturii şi Turismului – Guvernul Regional al Galiciei – Spania
Regiunea-oraş Parkstad Limburg – Olanda
Provincia Roma – Italia

Bugetul Proiectului:
Bugetul Total al Proiectului: 1.402.130,84 €
Buget P.M.B. 96.400€
Din care:
Fondul European de Dezvoltare Regională: 81.940 (85%)
Co-finanţare naţională UE: 14.460 € (15%) (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: 12.532 € (13%); P.M.B.: 1.928 € (2%)).

Obiectivele Proiectului:
Obiectivul general al proiectului I-SPEED este să ajute autorităţilor locale şi regionale prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea politicilor şi instrumentelor sale, pentru a putea astfel răspunde  competitivităţii globale in creştere, printr-o utilizare eficientă a serviciilor publice TIC, cu scopul de a stimula competitivitatea şi durabilitatea economiei turismului.
Pentru a atinge obiectivul general al proiectului, au fost definite următoarele obiective specifice: 
1. Creşterea conştientizării si informării formatorilor de politici privitor la potenţialul de creştere, competitivitate şi durabilitate a serviciilor de bazate pe TIC.
2. Susţinerea inovaţiei prin soluţii comune la nivelul UE.
3. Facilitarea dezvoltării şi a adoptării serviciilor publice bazate pe TIC şi a instrumentelor de tip online, asigurând inovaţia în management şi în creşterea productivităţii la nivelul economiei turismului.
4. Creşterea cooperării între sectorul privat şi cel public în cadrul economiei turismului.
5. Creşterea atractivităţii economice a regiunilor UE şi susţinere pentru adaptarea politicilor locale şi regionale la schimbări socio-economice majore.

Proiectul va selecţiona practici politice potrivite şi va asigura un schimb de experienţă eficient la nivel politic intre parteneri cu nivel diferit de maturitate în cadrul politicilor, pe tema societăţii informaţionale. Pentru a adresa expertiza asupra strategiilor şi practicilor inovative, următoarele obiective operaţionale au fost definite:
- Promovarea inovării în management în cadrul autorităţilor locale/regionale
- Creşterea dezvoltării durabile a economiei turismului prin încercarea de a limita efectele negative ale sezonalităţii care fac ca venitul anual al actorilor economici să depindă mai ales de o perioadă scurtă şi intensă (durabilitate economică).
- Stabilirea metodelor adecvate de tip TIC pentru estimarea în avans a fluxului de turişti in scopul de a oferi servicii mai bune şi variate. (durabilitate socială).
- Identificarea strategiilor şi a instrumentelor pentru îmbunătăţirea parteneriatelor dintre sectorul public şi cel privat, în cadrul economiei turismului
- Îmbunătăţirea nivelului de înţelegere şi a schimbului de informaţii legate de strategiile tarifare, care ar putea susţine reducerea sezonalitatii şi promovarea sustenabilităţii
- dezvoltarea cu privire la gestionarea liniei de oferte integrate pentru serviciile publice, cum ar fi pentru muzee, teatre, etc
- Îmbunătăţirea schimbului de informaţii cu privire la servicii referitoare la context şi la servicii de difuzare.
- Susţinerea dezvoltării procesului european pentru schimb şi integrare de informaţii despre politicile TIC.
- Difuzarea completă a metodologiei proiectului I-SPEED şi transferul de bune practici la nivelul Europei.
- Promovarea unui model de studiu pentru adoptarea cât mai uşoară a politicilor de inovaţie.

Structura proiectului:
I-SPEED are 3 componente:
- Componenta 1: Management şi Coordonare (componentă standard pre-definită)
- Componenta 2: Comunicare şi difuzare (componentă standard pre-definită)
- Componenta 3: Schimbul de experienţă
cu numeroase sarcini legate de activităţi tematice şi incluzând câteva ateliere de concentrare şi întâlniri cu Grupul Director Politic (PGS – Political Steering Group)

Sunt prevăzute pe parcursul proiectului câteva activităţi de reţea – cum ar fi 4 ateliere, 2 întâlniri cu Grupul Director Politic, 6 vizite de studiu, 20 de evenimente locale de difuzare, o conferinţă finală şi instrumentele comune de comunicare – unele dintre ele prevăzând participarea experţilor şi politicienilor din afara proiectului pentru a mări scala schimbului de experienţă.
Prin cooperarea dintre parteneri, vor fi prevăzute aporturile necesare pentru producţia principalelor rezultate strategice ale I-SPEED:
Ghidul bunelor practici, Raportul de Transferabilitate şi Raportul recomandărilor la nivelul politicilor directoare.